Het ontstaan

van de Loge

Op 30 september 1993 ontstond er in Trintelen een zogenaamde vrijmetselaarskring, een kleine groep vrijmetselaars afkomstig van de Heerlense vrijmetselaarsloge La Complaisance, die elkaar regelmatig ontmoetten.

"In ons land kwam in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse vrijmetselaarsloge bijeen. In 1756 sloten elf loges zich aaneen tot wat sedert de Franse tijd officieel 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden' heet".

1996
Op zaterdag 19 oktober 1996 werd in het Regionaal Sportcentrum te Sittard, door de toenmalige Grootmeester R. Schulting de inauguratie geleid en aan Loge La Lune een constitutiebrief overhandigd die haar in staat stelt om rechtmatig onder het gezag van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland te arbeiden.

In afwijking van de moederloge, die maandelijks bijeenkomt, werd gekozen voor het 2 maal per maand samenkomen. Loge La Lune onderscheidt zich van de andere loges door onder meer haar kleuren: koningsblauw en zilver, deze kleuren komen terug in het schootsvel en de cordons van de Loge. Blauw is de kleur van de universele vriendschap en weldadigheid, zilver de kleur van zuiverheid en reinheid en maçonniek symbolisch van de maan.

Het motto van de Loge is: -Verbondenheid tussen de mensen en aandacht voor het kwetsbare-. Dit waren de beginwoorden van de Troonrede anno 1993.

LA LUNE
De naam van deze vrijmetselaarskring werd La Lune, het Franse woord voor maan. Waarom? De maan is een bescheiden hemellichaam. Wij proberen ook bescheiden te werken. De maan schijnt daar, waar het ’t hardste nodig is: in de echte duisternis. Wij willen ook juist daar ons licht laten schijnen.

De bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit lezingen houden en activiteiten organiseren om de broeders nader tot elkander te brengen. De lezingen waren in het begin zéér persoonlijk van aard. Hierdoor leerde men zijn broeder beter kennen!

Daar de moederloge geen mogelijkheid biedt om te ‘compareren’ hebben de toenmalige broeders van de vrijmetselaarskring besloten om een eigen Loge op te richten.

BIJEENKOMSTEN
Loge La Lune komt tweemaal per maand bijeen te weten op de 2de en 4de donderdag van de maand. De leerlingen en gezellen komen daarnaast elke 1e donderdag bijeen op zogenaamde instructieavonden. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.